Ringmärkningen fortsätter vid Hornborgasjön och i lördags 20:e oktober gjordes vid Kärragården 71 nymärkningar och 40 egna kontroller. Men så ska sägas att det tidvis var så pass mycket fågel i näten att vi valde att släppa en del färska kontroller direkt, för att hinna med. Lite höstkänsla i artsammansättningen, som fördelade sig som följer (nymärkningarna): grönfink 21, gråsiska 17, talgoxe 15, pilfink 11, blåmes 3, bergfink 2, domherre 1 och bofink 1. På bilden två av gråsiskorna.

Spread the love