Bli medlem i VgOF

Du kan stödja oss på många olika sätt, t.ex. genom att bli medlem, skänka ett ekonomiskt bidrag eller att arbeta som volontär. Oavsett vad du väljer så kommer ditt bidrag att ha betydelse för både fågelskyddet och fågelintresset i Västergötland.

 

Fågelskådning

Västergötlands Ornitologiska Förening samlar fågel och naturintresserade från hela vårt vackra landskap. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida fågelintresset samt att uppmuntra unga generationer att dela vår passion för fåglar och natur.

Gemensamt för oss medlemmar är att vi finner glädje i och fascineras av fåglar och älskar naturen.

Vi arbetar med volontärer och aktiva medlemmar över hela Västergötland samt med våra 13 lokalklubbar.

Fågelskydd

Västergötlands Ornitologiska Förening är en väletablerad natur- och miljövårdsförening som arbetar för att öka natur- och fågelintresset samt att driva fågelskyddsfrågor på regionalt och lokalt plan.

Från vår fågelskyddsfond kan man söka bidrag och vi delar årligen ut medel till fågelskyddsprojekt i Västergötland.

Vi är en regionalförening för Sveriges Ornitologiska Förening – SOF Birdlife Sverige och därmed en del av världens största naturskyddsorganisation
Birdlife International.

Fågelforskning

Västergötlands Ornitologiska Förening är huvudman för Hornborgasjöns fältstation som bildades 1983. Där bedriver vi biologiska undersökningar vid Hornborgasjön, bl.a. med ringmärkning, simfågelräkning och tranräkning under vår och höst. Målsättningen för fältstationen är att inom området Hornborgasjön och närmast kringliggande naturområden, vara centrum för tillämpad naturvetenskaplig forskning.

Mer information hittar du på
fältstationens hemsida
hornborgasjonsfaltstation.wordpress.com

Bli medlem du också!
Ungdomsmedlemskap t.o.m. 20 år: 75kr
Enskilt medlemskap: 180kr
Familjemedlemskap: 200kr
Plusgiro: 28 96 76-9