Skadade fåglar

Enligt jaktförordningens §33 och §42 så omfattas följande fågelarter av begreppet ”Statens Vilt”

 

Rovfåglar:

Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar

 

Ugglor:

Tornuggla, hökuggla, berguv, lappuggla, slaguggla och fjälluggla

 

Hackspettar:

Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett

 

Övriga:

Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare,

blåkråka, härfågel och sommargylling.

 

Om någon av dessa arter omhändertas, påträffas dött eller dödas så tillfaller de staten. Det gäller så väl hel

djur eller djurdel. Finner man någon av dessa arter ska polismyndighet snarast vidarebefordra döda djur till

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm eller Naturhistoriska museet i Göteborg.

 

Levande fåglar som tillhör statens vilt och som ska vårdas och rehabiliteras skall överlämnas till närmaste

godkända inrättning för detta, enligt förteckning förd av Naturvårdsverket.

 

Övriga arter som inte ingår i gruppen ”statens vilt” så krävs tillstånd från Länsstyrelsen och Naturevårdsverket

för att få ta hand om vilda djur mer än 48 timmar.

Det är alltså olagligt att ha vilda djur hemma längre tid än två dygn utan tillstånd.

 

I Västergötland har följande tillstånd för detta:

 

Fågelcentralen på Hisingen,  0303-16501

Jan-Åke Persson, Sjömarken,  033-257230, 0705-334279

Nils Karvik, Lidköping,  0510-14238, 0708-991762

Leif Pettersson, Tibro, 0504-14143, 0706-354771

Sten Persson, Karlsborg, 0505-22090, 0703-221081

 

I övriga landet, Katastrofhjälp Fåglar och Vilt

Ordf. Magnus Edelius 0456-23114, 0705-471610