Regionala rapportkommitén

Västergötlands Regionala Rapportkommitté (Rrk Västergötland) bedömer och sammanställer fågelobservationer i landskapet. Dessa publiceras årligen som en fågelrapport i tidningen Grus som ges ut av Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF). En del av dessa observationer publiceras även i Fågelåret, som ges ut av Bird Life Sverige.

Fågelrapportering i Västergötland sker uteslutande via Artportalen där också beskrivning av sällsynta fåglar eller andra udda observationer sker på blankett. Dessa är vad Rrk Västergötland har till grund för en så korrekt bedömning av observationer som möjligt, en mycket svår uppgift. I de fall då godtagbar bilddokumentation bifogas en rapport på Svalan krävs inte en skriven blankett (om observationen inte avser en riktig sällsynthet, som behandlas av den nationella Raritetskommitén, RK, då krävs alltid en skriven blankett). Ofta tvingas Rrk till en avvägning mellan uppgiften att ge en riktig bild över en arts uppträdande i landskapet och att upprätthålla en godtagbar vetenskaplig nivå på dokumentationen, som helst ska tåla att granskas också i framtiden

Man ska komma ihåg att en underkänd observation inte innebär ett underkännande av observatörens kunnande, utan helt enkelt är resultatet av att fågelobservationen ifråga inte blivit beskriven och dokumenterad på ett tillräckligt tydligt och detaljerat sätt för att publiceras offentligt.
magnushallgren
Rapportmottagare:
Magnus Hallgren, Tidaholm
E-post: m.hallgren@gmail.com
Telefon: 0502-14805
Mobil: 073-7392937
Ledamot:
Musse Björklund Tibro
E-post: musse.b@tibronet.se
Mobil: 0730-343295

Ledamot:

Ingemar Johansson
E-post: ingojojo@hotmail.com
Mobil: 0704-672078