GRUS - vår medlemstidning

Som medlem i VgOF får du vår populära tidskrift GRUS.

GRUS är Västergötlands ornitologiska förenings medlemstidning. Den får man gratis som medlem i föreningen. Vill man bli medlem sätter man in 180 kr (200 kr för familjemedlemskap, 200 kr från utlandet) på föreningens postgiro 28 96 76-9.

 

Redaktion

Vill du bidra med en artikel, bilder har en fråga eller kommentar på tidskriften, kontakta vår redaktör
Roger Book
Tel: 0705-6000 67
roger.book@telia.com