Observationer

Om Artportalen

Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.

 

Vill du också vara med och rapportera dina observationer så titta på följande länk från artportalen