EuroBirdWatch

EuroBirdwatch20 – 27:e gången evenemanget genomförs

Helgen 3-4 oktober genomförs EuroBirdwatch. Fantastiska 73 miljoner fågelindivider har rapports under dessa år och på olika sätt har 1,1 miljoner människor deltagit.

Otroliga siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på fåglarnas flyttning och deras behov av bestående rastplatser och övervintringsområden. Artportalen har genom åren hjälpt BirdLife Sverige att snabbt och effektivt kunna återrapportera till det land som sammanställer. BirdLife International i Europa och Centralasien står för evenemanget.

 

DELTA

Passa att dra ditt strå till stacken antingen genom att delta i någon aktivitet som eventuellt arrangeras av någon av Dalarnas lokala fågelklubbar eller grupper – eller bara genom att ge dig ut och skåda på egen hand med eller utan skådarkompisar.

 

RAPPORTERA

Rapportera sedan så mycket du kan till Artportalen men gör det senast 17:00 på söndagskvällen 4 oktober. Då hinner BirdLife sammanställa och rapportera i god tid till ansvarig BirdLife-partner.

 

RESULTAT

BirdLife Sverige hoppas att få ett resultat tillbaka så snart som möjligt att skicka ut, men är något osäkra på tidsplaneringen i evenemanget – pga corona. BirdLife kommer i alla fall att plocka ut resultatet från Artportalen och meddela detta.

 

DELA

Från de föreningar och klubbar som arrangerar särskilda fågelaktiviteter under lördagen och söndagen önskar BirdLife om möjligt få in uppgifter om antalet deltagare, om aktiviteten, särskilda händelser och trevliga fågelmöten. Finns det bilder som BirdLife kan publicera på sociala medier så tar de tacksamt emot dem också.

 

Läs mer på BirdLifes hemsida.

Skicka uppgifterna till 

Anders Lundquist på e-post aankab@icloud.com

Spread the love