GRUS, nytt nummer på väg

I förra veckan lämnades GRUS nummer 3 för 2019 till tryckeriet.

Att nämna ur innehållet:

  • Hur går det för Västergötliands fåglar?
  • Vara kommuns första fågeltorn
  • Gråsparvar och sumphöns

Och en massa andra trevliga artiklar.

Ett stort tack till artikelförfattare och fotografer som bidragit till tidningen.

Spread the love