Standardrutter, svensk fågeltaxering

Brandkronad kungsfågel, foto Anders Svensson

Inom Svensk Fågeltaxering övervakas förändringar i de svenska fågelbeståndens storlek. Sedan 50 år räknar frivilliga och kunniga ornitologer antalet fåglar på mer än tusen lokaler runt om i Sverige, vid olika tider på året. Då räkningarna utförs på samma sätt varje år kan jämförelser göras mellan åren om hur antalet fåglar i Sverige ökar eller minskar.

 

Känner Du till några morgonpigga och inventeringssugna skådare?

 

Det finns 4 lediga ytor kvar i Västergötland, nämligen ytorna Vesten, S. Björkna, Främmestad och Vara. En yta tar ca 4-5 timmar att göra och på ett standardiserat sätt med anvisningar från svensk fågeltaxering. Inventeringen skall genomföras vid 1 tillfälle vid månadsskitet maj/juni.

 

Skulle du vilja ta dig an en rutt, eller känner någon som skulle vilja, kontakta då Svensk fågeltaxering och Martin Gren eller Åke Lindström

 

 

Spread the love